HOME planetové převodovky kuželočelní převodovky čelní převodovky šnekové převodovky násuvné převodovky planetové převodovky pohon kol planetová převoovka pro otoč BEST kuželočelní převod Czech English Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 055
GSM: +420 734 150 808
Pracovníci: zde
Email: opis@opis.cz

  HOME PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY PŘEVODOVKY

BSR Synchronní reluktanční elektromotory s nejvyšším měrným  výkonem a účinností až do IE4
   

Tento motor má stejný počet statorových a rotorových pólů. Obvyklý počet pólů je 4 až 6. Motor pracuje na synchronní rychlosti a nemá vodivé části na rotoru. Rotorem neprotéká žádný proud a motor tak má minimální ztráty energie v rotoru v porovnání s indukčním asynchronním motorem. Motor roztočený na synchronní rychlost může pracovat na střídavé sinusové napětí, jaké je v elektrické síti. Regulace rychlosti je možná použitím frekvenčních měničů. Vysoká dynamika díky nízké setrvačnosti
Přesné bezsenzorové řízení kr. momentu a otáček v kombinaci s měníčem ACU410
Dva druhy balení: - Balík BSR - E s vysokou účinností v kombinaci s měničem ACU410
  - Balík BSR - O s vysokým výkonem v kombinaci s měničem ACU410
Doplňky: nucená ventilace,    tepelná ochrana PTC - KTY - PT1000


Výkon kW
0,37 … 11 kW

Osová výška
71C až  132 MB

Napájení
400 V ac

Krytí
IP55
Provedení
Příruba IM B5 nebo IM B14

Doplňky
Nucení chlazení
Bimetalový termostat PTC - KTY - PT1000


   

KATALOG

DATASHEET

   


36 stran
1 MB

2 strany
310 KB