HOME jednofázové motory asynchronní motory stejnosměrné motory stejnosměrné motory relunktační motory IE3 motor servomotory Czech BEST English Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Mobil: 605 216 638
Email: info@opis.cz