HOME Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC Programovatelné automaty PLC IO 9001:2009 Programovatelné automaty PLC Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009

OPIS Engineering k.s. Selská 64
61400 Brno  Czech Republic
Tel: +420 543 330 057
Email:
info@opis.cz
 


*OPIS Engineering k.s. Selská 64 - 61400  Brno - Czech Republic * Tel: +420 543330055  Fax: +420 543242653 * VAT. CZ 60700386 *